Skåle

HVN 11-21-02

Træsorter: Maghoni, Kirsebær,

Ahorn og Bøg (svamp)

H 105 X D 250mm

HVN 12-15-01

Denne skål er fremstillet af ca.

900 segmenter af træsorter:

Ask, Røg-Eg, Rød-El, Kirsebær, elm.

Mål 175x235mm

HVN 02-19-01

Træsorter: Elm og Azoba

Denne model af en Græsk drikke skål

fra ca. 600 år f.Kr. er fremstillet af

133 segmenter af træsorterne:

66 stk. Azoba, 67 stk Elm

H 140 X D 280mm


HVN 04-15-01

Træsort: Ask/R-El/Elm/Ahorn

Denne trædrejede skål er fremstillet af

289 segmenter i træsorterne

48 stk  Ask, 48 stk. Rød-El, 48 stk.

Elm,145 stk. Ahorn

H 140 X D 260mm


HVN 08-11-01

Træsort:Zebrano

Denne skål er fremstillet af 89 segmenter alle af træsorten Zebrano

Mål: 120x275mm HVN 04-19-01

Træsorter: Eg og Banksia kogler

 

Denne model af en Tyrkisk amfhora fra ca.

750 år f.Kr. er fremstillet af  225 segmenter af

træsorterne: 112 stk. Banksia kogler,

113 stk. Rød-eg

H 140 X D 280mm

HVN 02-18-01

Denne skål er fremstillet af 193 segmenter i Træsorterne: 80 stk. Ahorn, 48 stk. Kirsebær,

65 stk. Mahogni

H 110 X D 300mm

HVN 08-13-01

Træsort: Rød-el­/Wenge­­ og Purpleheard.

Denne bowle er fremstillet af 193 segmenter, hvoraf de 65 er Rød-el, 64 er Wenge og 64 er Purpleheard

Mål: 170x240mm

HVN 10-07-01

Træsort: Ask og Purpleheard

Denne  trædrejet Skål er fremstillet af 134 segmenter, hvoraf de 68 er Ask, og 66 er Purpleheard.

Mål: 100x250mmHVN 05-19-01

Træsorter: Elm, Ahorn, Kirsebær,

Bøg (svamp), Rød-eg. Denne model af et Offerkar fra stenalderen (Bundsø-stilen) ca. 3400 år f.Kr. er frem-stillet af 391 segmenter af Træsorterne: 109 stk.  Elm, 111 stk. Ahorn, 33 stk. Kirsebær, 75 stk. Bøg(svamp), 63 stk. Rød-eg.

H 140 X D 280mm

HVN 11-17-02

Denne skål (UFO) er fremstillet af 148 segmenter i Træsorterne: 24 stk. rød - Eg,
76 stk. Kirsebær, 
48 stk. bøg

H 140 x D 300mmHVN 08-11-02

Træsort:Banksia kogler/Bubinga

Denne skål er fremstillet af 137 segmenter hvoraf de 128 er af Banksia kogler og de 9 er Bubinga.

Mål: 190x270mm

HVN 01-14-01

Træsort: Leopederod/Ask

Denne trædrejet skål er fremstillet af 384 segmenter, hvoraf de 80 er Leopederod,

304 er Ask

Mål: 100x 260mm

HVN 04-14-01

Denne skål er fremstillet af 258 segmenter, hvoraf de 129 er Azobe kerne, og

81 er Azobe ved, og 48 er Banksia kogler

Mål: 195x230mmHVN 06-17-01

Træsorter:  Mahogni, Ahorn, Elm,

Rød eg, Wenge.

Denne garn skål er fremstillet af 534 segmenter af Træsorterne: 199 stk. Elm, 180 stk. Ahorn,

78 stk. Wenge.10 stk. Rød eg, 67 stk. Mahogni

H 190 X D 240mm


HVN 10-16-03

Denne bowl er fremstillet af 345 segmenter hvoraf de 169 er Elm, 44 er Ahorn, 44 er Eg, 44 er Ask, 44 Lind.

Mål 180x245mm

HVN 08-18-01

Træsorter: Purpleheard, Ahorn, Elm, Kirsebær.

Denne Skål er fremstillet af 345 segmenter i træsorterne:

109 stk. purpleheard, 80 stk. Ahorn, 44 stk. Elm, 112 stk. Kirsebær.

H 175 X D 265mm

HVN 05-13-01

Træsort: Zebrano­/Weng­e­ og Elmetræ

Denne  trædrejet skål er fremstillet af 163 segmenter, hvoraf de 64 er Elmetræ, 54 er Wenge og 54 er Zebrano.

Mål: 200x310mm
HVN 06-18-01

Træsorter: ­­Rød-eg, Rød-el, Ahorn, Elm, Kirsebær.

Denne skål er fremstillet af 217 segmenter i træsorterne:

18 stk Rød-eg, 18 stk. Rød-el, 54 stk. Ahorn,

109 stk Elm,  18 stk. Kirsebær.

H 285 X D 75mm